PL   

Oferta Klubu

Klub Abstynenta " Alfa" w naszym środowisku pełni rolę „łącznika” między grupami samopomocowymi a lokalnym samorządem, gminą. Jest jednostką pozarządową działającą na rzecz trzeźwości i ma uprawnienia do wykonywania zadań które nie mogą być realizowane przez grupy samopomocowe .Współpraca z  innymi środowiskami pozwala nam dotrzeć do osób potrzebujących pomocy, zająć się nimi  i swoją ofertą zachęcić do członkostwa i pracy nad sobą w klubie.

Oferujemy:

 

I.      Spotkania społeczności klubowej w siedzibie klubu

1.     Prowadzenie grup wsparcia dla członków i sympatyków  stowarzyszenia 

2.     Spotkania rodzinne.   Spotkania rocznicowe (rocznice abstynencji, członkostwa).

        Spotkania okolicznościowe

3.     Organizacja zajęć terapeutycznych lub psychospołecznych w siedzibie stowarzyszeni

 

II.      Spotkania społeczności klubowej  poza siedzibą klubu

1.     Wspólne spędzanie wolnego czasu całych rodzin (organizacja pikników, ognisk, wspólne  grillowanie)

2.     Organizacja turniejów i treningów sportowych (p. nożna, p. siatkowa, tenis stołowy)

3.     Organizacja zabaw i biesiad bezalkoholowych, zawodów wędkarskich, wycieczek, rajdów, kuligu, udział w pielgrzymkach trzeźwościowych


 

III.  Udział w spotkaniach i szkoleniach oraz współpraca z innymi    organizacjami oraz podmiotami działającymi na rzecz trzeźwości

1.      Udział członków stowarzyszenia w szkoleniach celem podwyższenia kwalifikacji niesienia pomocy i doskonalenia umiejętności pomagania innym zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu.

2.      Udział w spotkaniach i uroczystościach rocznicowych innych stowarzyszeń
 i klubów abstynenckich

3.      Udział w programach administracji państwowej i samorządowej.

4.        Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi klubami abstynenckimi oraz stowarzyszeniami.

    5.       Pomoc grupom samopomocowym działających przy klubie  (AA, Al. – anon)