PL   

Historia

 

Historia Klubu Abstynenta "Alfa"         W roku 1992 zrodziła się idea Klubu Abstynenta. Inicjatorami byli: Lucjan Brzeziński, Mariusz Horwat, Stanisław Bury i Bogusław Łabuda. Ci właśnie ludzie, nie pijąc alkoholu, postanowili swoją ideę wcielić w życie na wzór pierwszego Klubu Abstynenta, który powstał w Poznaniu w roku 1954.

"Człowiek zawsze żył w gromadzie, dlatego wewnętrzną jego potrzebą jest uczestniczenie w grupie".

Pomimo początkowych trudności w kontaktach z władzami lokalnymi, klub rozwiją swoją działalność.

W roku 1992 władze miasta Przemyśla przeznaczyły na działalnośc klubu lokal przy ulicy Barskiej 15(na poddaszu) - dawną siedzibę władz komitetu PZPR. Adaptacją i pracami remontowymi zajęli się klubowicze.

21.04.1992 roku Klub otrzymał moc prawną jako Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Alfa.

Pierwszymi członkami Klubu byli:

Lucjan Brzeziński, Bolesław Roj, Janusz Malawski, Zenon Czyżewski, Piotr Roztecki, Halina Sosnowska, Mariusz Horwat, Bartłomiej Kopko, Bogusław Niedźwiedź, Zbigniew Horutko, Dariusz Sliwiński, Bożena Antoniak, Roman Rybka, Jerzy Góra, Stanisław Bury.


Przeprowadzono pierwsze wybory władz Klubu, w skład którego weszli:

prezes - Janusz Malawski

sekretarz - Piotr Roztecki

skarbnik - Mariusz Horwat

członkowie - Dariusz Śliwiński i Bartłomiej Kopko.


W ciągu wielu następnych lat działalności, zarząd zmieniał się, z wyjątkiem prezesa. Praca Janusza Malawskiego trwała do 2000 roku. Pierwszego Prezesa naszego Klubu niestety nie ma już wśród nas, jednak efekty jego pracy i idei jakie propagował towarzyszą nam do dziś.


Od 2000 roku do 2004r. Prezesem Klubu zostaje Andrzej Wilk ,który wnosi wiele ciekawych zmian,przyciąga nowych członków stowarzyszenia.

Barwną postacią Klubu jest Pani Teresa Dyszkielewicz. Od 1993 roku pracuje społecznie w Klubie Abstynenta ALFA jako księgowa. W uznaniu jej pracy i zasług nadano Pani Teresie tytuł Honorowego Członka Klubu Abstynenta ALfa - szybciej taki tytuł otrzymała Pani Barbara Pichur, która jako psycholog pracowała społecznie na rzecz Klubu.

31.03.2004 roku w wyniku wyborów wyłoniono nowy zarząd:

prezes -  Artur Kawiak

v-ce prezes - Jan Stopyra

skarbnik - Jarosław Malawski

kierownik Klubu - Wiesław Jagusztyn

W 2006r do prac w zarządzie  w charakterze sekretarza klubu dołącza koleżanka  Joanna Mendygral, która od 2012r po rezygnacji ze stanowiska skarbnika Jarosława Malawskiego obejmuje to stanowisko.

Z inicjatywy zarządu powstaje kronika Klubu - zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością w siedzibie Klubu - zawiera wiele ciekawostek, zdjęć oraz anegdot z historii naszego istnienia i działalności - a przede wszystkim zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi:)