PL   

rok 2015

Rok 2015 działalność klubu

Plan pracy Klubu „Alfa” w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania rocznego klubu

Terminy  realizacji poszczególnych działąń

Uwagi

I    Koszty administracyjne Działalność Klubu,

 

- zakup materiałów biurowych ,środków czystości

Cały rok, poniedziałek-piątek godz. 16-20

 

Raz lub dwa razy w roku

 

 

- Utrzymanie konta bankowego (koszty bankowe i opłaty pocztowe)

- Wynagrodzenie gospodarza klubu

- Opłata usług telekomunikacyjnych

- Opłata za stronę internetową klubu

 

Raz w miesiącu cały rok 2015

 

 

Styczeń 2015

 

II   .Spotkania społeczności klubowej w siedzibie klubu

 

- spotkania rocznicowe, imieninowe

 

- andrzejki

Cały rok 2015

 

 

 

 

listopad

 

III    Spotkania społeczności klubowej  poza siedzibą klubu

 

1. Wspólne spędzanie wolnego czasu całych rodzin (organizacja pikników, ognisk, wspólne  grillowanie)

 

2 .Organizacja turniejów i treningów sportowych (p. nożna,)

 

3 .Organizacja zabaw i biesiad bezalkoholowych (XXIII rocznica powstania stowarzyszenia)

 

4 .Organizacja zawodów wędkarskich

 

5 .Organizacja wycieczek, rajdów udział w pielgrzymkach trzeźwościowych

 

6 . Kulig, Spotkanie opłatkowe

 

 

 

 maj- październik

 

cały rok obiekty sportowe w
ZSU-HiG
- Środa 18.00

 

Maj

 

 

czerwiec

 

kwiecień - paździer

 

styczeń-grudzień

 

IV.          Udział w spotkaniach
 i szkoleniach oraz współpraca z innymi    organizacjami oraz podmiotami działającymi na rzecz trzeźwości

 

- Raciborski Rajd Rowerowy(powitanie i gościna uczestników

Cały rok 2015

 

 

 

Lipiec