PL   

plan pracy w 2016

 

plan pracy na rok 2016

Plan pracy Klubu „Alfa” w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania rocznego klubu

Terminy  realizacji poszczególnych działąń

Uwagi

I    Koszty administracyjne Działalność Klubu,

 

- zakup materiałów biurowych ,środków czystości

Cały rok, poniedziałek-piątek godz. 16-20

 

Raz lub dwa razy w roku

 

 

- Utrzymanie konta bankowego (koszty bankowe i opłaty pocztowe)

- Wynagrodzenie gospodarza klubu

- Opłata usług telekomunikacyjnych

Opłata za stronę internetową klubu

 

Raz w miesiącu cały rok 2016

 

 

Styczeń 2016

 

II   .Spotkania społeczności klubowej w siedzibie klubu

 

- spotkania rocznicowe, imieninowe

 - Walne Zebranie 

- andrzejki

 

 

 

Cały rok 2016

marzec

listopad

 

III    Spotkania społeczności klubowej  poza siedzibą klubu

 

1. Wspólne spędzanie wolnego czasu całych rodzin (organizacja pikników, ognisk, wspólne  grillowanie)

 

2 .Organizacja turniejów i treningów sportowych (p. nożna,)

 

3 .Organizacja zabaw i biesiad bezalkoholowych (XXIV rocznica powstania stowarzyszenia)

 

4 .Organizacja zawodów wędkarskich

 

5 .Organizacja wycieczek, rajdów udział w pielgrzymkach trzeźwościowych

 

6 . Kulig, Spotkanie opłatkowe

 

 

 

 maj- październik

 

cały rok obiekty sportowe w 
ZSU-HiG
 - Środa 18.00

 
kwieciń

 

 

czerwiec

 

kwiecień - paździer

 

styczeń-grudzień

 

IV.          Udział w spotkaniach
 i szkoleniach oraz współpraca z innymi    organizacjami oraz podmiotami działającymi na rzecz trzeźwości

 

- warsztaty

Cały rok 2016

 

 

 

wrzesień - październik