PL   

Zarząd

 Zarząd Klubu Abstynenta 'ALFA"

 

Zarząd wybierany jest raz na dwa lata na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym

 

Obecny skład Zarządu to:

 

Prezes   -    Artur Kawiak

Zastepca Prezesa  -   Jan Stopyra

Skarbnik  - Arkadiusz Tomaszewski 

Sekretarz - Renata  Perłak 

Członek - Maria Morawska Skład Komisji Rewizyjnej:

 

Przewodniczacy  -  Adam  Żurek 

Członkowie  -  Ewa Saj 

                       Wiesław Szczeciński 

 

 

  W pracach Zarządu uczestniczy i pomaga kierownik Klubu - Wiesław Jagusztyn