PL   

Cele i formy działalności

Cele Klubu Abstynenta "Afa"

Klubu Abstynenta „Alfa”,  który istnieje w naszym środowisku przemyskim już ponad dwadzieścia lat, i jego zadania statutowe wiązały się zawsze z wykonywaniem zadań na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz  ich najbliższych. Klub Abstynenta jest to bezpieczne miejsce, w którym spotykają się abstynenci, ich rodziny oraz sympatycy i przyjaciele stowarzyszenia. Klub Abstynenta jest miejscem, gdzie prowadzone są różnorodne działania rehabilitacyjne wspierające trzeźwość jego członków ale również
 propagujące te ideę dla  społeczności lokalnej, jest miejscem spotkań
i wspólnego spędzania wolnego czasu, zarówno członków klubu jak i osób z zewnątrz.
W klubie często zawiązują się przyjaźnie, z których można czerpać siłę i pomoc
w utrzymaniu trzeźwości.  Wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny realizujemy w  Klubie Abstynenta „Alfa” poprzez szereg imprez integrujących zarówno dla członków klubu,  ich rodzin a także sympatyków stowarzyszenia .Współpracujemy z innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz trzeźwości na naszym terenie.  Odbiorcami oferty klubowej, oprócz zdeklarowanych członków, są także sympatycy, członkowie rodzin oraz osoby, które rozpoczynają proces zdrowienia. Przy Klubie działają dwie grupy samopomocowe,  prowadzą mitingi i bardzo mocno przyczyniają się do  wspierania działań abstynenckich. Oprócz imprez odbywających się w siedzibie klubu jak i na terenie Przemyśla jest także wiele imprez wyjazdowych w inne regiony Polski na spotkania z członkami innych środowisk trzeźwościowych działających w Polsce

    Formy działalności: 

 

I.      Spotkania społeczności klubowej w siedzibie klubu

1.     Prowadzenie grup wsparcia dla członków i sympatyków  stowarzyszenia 

2.     Spotkania rodzinne.

3.     Spotkania rocznicowe (rocznice abstynencji, członkostwa).

4.     Spotkania okolicznościowe

5.     Pierwszy kontakt w siedzibie klubu

6.     Prezentacja filmów edukacyjnych w siedzibie stowarzyszenia

7.     Organizacja zajęć terapeutycznych lub psychospołecznych w siedzibie stowarzyszeni

 

II.      Spotkania społeczności klubowej  poza siedzibą klubu

1.     Wspólne spędzanie wolnego czasu całych rodzin (organizacja pikników, ognisk, wspólne  grillowanie)

2.     Organizacja turniejów i treningów sportowych (p. nożna, p. siatkowa, tenis stołowy)

3.     Organizacja zabaw i biesiad bezalkoholowych

4.     Organizacja zawodów wędkarskich

5.     Organizacja wycieczek, rajdów, kulig, udział w pielgrzymkach trzeźwościowych

6.     Spotkanie opłatkowe.

 

III.  Udział w spotkaniach i szkoleniach oraz współpraca z innymi    organizacjami oraz podmiotami działającymi na rzecz trzeźwości

1.      Udział członków stowarzyszenia w szkoleniach celem podwyższenia kwalifikacji niesienia pomocy i doskonalenia umiejętności pomagania innym zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu.

2.      Udział w spotkaniach i uroczystościach rocznicowych innych stowarzyszeń
 i klubów abstynenckich

3.      Udział w programach administracji państwowej i samorządowej.

4.      Współpraca z krajowymi organizacjami i ruchami społecznymi zajmującymi się podobną problematyką  Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi klubami abstynenckimi oraz stowarzyszeniami.

    5.       Pomoc grupom samopomocowym działających przy klubie  (AA, Al. – anon)